515 گلکسی دو

اطلاعات بیشتر

سایز

نوع کروم پلت

, , , ,

مغز - نوع خام

, ,

ضخامت

,