350 ئەتڵەس

350

ئەتڵەس

Atlas

Additional information

نوع کروم پلت

, , , ,

سایز

ضخامت

,

مغز - نوع خام

, ,

سایز

نوع کروم پلت

,