آدرس کارخانه مایان

تبریز ، جاده مرند ، سه راهی مایان ، ۵۰۰ متر به طرف تبریز از باند کندرو

تلفن: 32866026 – 041

فاکس : 32866051 – 041

آدرس دفتر فروش مایان

تبریز ، جاده مرند ، سه راهی مایان ، ۵۰۰ متر به طرف تبریز از باند کندرو

تلفن: 09144492905 کارشناس فروش (زارع)

تلفن: 32900125 – 041

فاکس: 32900127 – 041

آدرس دفتر فروش خسروشاه

میدان آزادگان گروه صنعتی آذر آغاج

تلفن:09144492903 کارشناس فروش (سعیدی فر ـ انور)

تلفن:داخلی 520 – 32442440 – 041

فاکس: 32445495 – 041

آدرس دفتر فروش بوکان

بوکان ـ جاده سد ـ خیابان شوانه ـ جنب مسجد امنه

تلفن: 32442440 – 041 داخلی 520 کارشناس فروش (فیضی)

آدرس کارخانه مرکزی

تبریز خسروشاه بعد از پلیس راه تبریز آذرشهر روبروی پادگان شهید قاضی

تلفن:  ۳۲۴۴۲44۰ – 041

فاکس:  ۳۲۴۴۲۵۵۰ – 041

تلفن: داخلی 210 – 09912706794 کارشناس صادرات (لطف الهی)

تلفن: داخلی 238 – 09045063092 کارشناس فروش (اسماعیلی پور)

آدرس دفتر فروش مدنی

تبریز ـ شهرک صنعتی شهید مدنی ـ کوی زاهدان ـ کوی روشن

تلفن:09144492904 کارشناس فروش (رستم پور)

تلفن: 34480688 – 041

فاکس: 34480643 – 041