392 سونومو ایچ دو

392

سونومو ایچ دو

Sonomo ich 2

دسته بندی :

اطلاعات بیشتر

نوع کروم پلت

, , , ,

سایز

ضخامت

,

مغز - نوع خام

, ,

سایز

نوع کروم پلت

,