391 سونومو ایچ یک

391 سونومو ایچ یک

اطلاعات بیشتر

نوع کروم پلت

, , , ,

سایز

ضخامت

,

مغز - نوع خام

, ,