515 گلکسی دو

515

گلکسی دو

Galaxy 2

دسته بندی :

اطلاعات بیشتر

سایز

نوع کروم پلت

, , , ,

مغز - نوع خام

, ,

ضخامت

,