تماس با ما

آدرس کارخانه مرکزی

تبریز خسروشاه بعد از پلیس راه تبریز آذرشهر روبروی پادگان شهید قاضی

تلفن:  ۳۲۴۴۲44۰ – 041

فاکس:  ۳۲۴۴۲۵۵۰ – 041

آدرس دفتر فروش خسروشاه

میدان آزادگان گروه صنعتی آذر آغاج

تلفن: 3247212 – 041

فاکس: 32445495 – 041

آدرس کارخانه مایان

بعد از پل مایان به طرف تبریز کندرو جنب کاراژ قافلان

تلفن: 32866026 – 041

فاکس : 32866051 – 041

آدرس دفتر فروش مایان

بعد از پل مایان به طرف تبریز کندرو جنب کاراژ قافلان

تلفن: 32900125 – 041

فاکس: 32900127 – 041

آدرس دفتر فروش مدنی

تبریز ـ شهرک صنعتی شهید مدنی ـ کوی زاهدان ـ کوی روشن

تلفن: 34480688 – 041

فاکس: 34480643 – 041

آدرس دفتر فروش مدنی

تبریز ـ شهرک صنعتی شهید مدنی ـ کوی زاهدان ـ کوی روشن

تلفن: 34480688 – 041

فاکس: 34480643 – 041

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_